ITD koncernen og Optimate

ITD koncernen og Optimate har startet et internationalt Dynamics 365 FOE projektet op sammen.


ITD koncernen, CFO Thomas Autzen udtaler
Vi har i ITD koncernen påbegyndt en spændende rejse sammen med Optimate. ITD koncernens kommercielle aktiviteter er i fortsat vækst og vi har store visioner for frem-tiden. I et marked med stor konkurrence har vi i dag en position som en af de førende udbydere indenfor momsrefusion og betalingsløsninger til motorveje. For at sikre og understøtte en fortsat vækst er der iværksat en række initiativer, som skal sikre bedre udnyttelse af markedspotentialer, imødekomme fremtidige krav fra kunder og samar-bejdspartner og derfor er der behov for, at vi kommer på en ny ERP platform.
Hvorfor valgte ITD koncernen Optimate som implementeringspartner


Valget af ERP partner og dermed Optimate, som er en stærk Dynamics D365 imple-menteringspartner, med adskillige Dynamics 365 FOE projekter bag sig med succes, var for ITD koncernen nærliggende. Optimate har en høj faglighed og mange års erfaring indenfor Dynamics AX, deres konsulenter og udviklere er kompetente, engageret og tænker i forretning og ikke kun i AX processer og kan dermed udfordre os til, at blive endnu skarpere og dermed effektivisere på forretnings- og proces niveau. Ligeledes har de en god struktur og deres agile implementeringsstrategi er afprøvet med succes gen-nem de sidste 15 år. Sidst men ikke mindst har vi et rigtig godt samarbejde med den øverste ledelse som er engageret i projektet og viser de gerne vil os. De har været her næsten dagligt i hele planlægningsforløbet og er en del af projektet i implementerings-perioden. Det giver os tryghed da det for os er en stor investering og vigtigt for kon-cernens fortsatte vækst og fremtid.


Optimate, COO Michael Klahsen udtaler
ITD koncernen er en spændende virksomhed, med en dygtig ledelse som har en klar strategi for hvad de vil og hvordan de vil opnå deres målsætning. Der er fokus på opti-mering, automatisering og effektivisering og en plan for hvordan de vil nå deres mål-sætninger ift. markedspotentialer ved bl.a. brug af Dynamics D365 FOE. ITD Koncernen har heldigvis valgt, at eksekvere projektet sammen med os, med anvendelse af vores agile projektmetode, hvilket vi er rigtig glade for. Det første forløb i projektet har været spændende og en succes. Vi er kommet godt i gang og det er en fornøjelse at arbejde med ITD koncernens ledelse og øvrige medarbejdere.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX