OptiDoc

Send e-dokumenter – Output Management i AX

OptiDoc er en output management løsning, som øger effektiviteten og fleksibiliteten i den elektroniske kommunikation med kunder og leverandører. Opsætning af layout sker i eksterne layoutværktøjer, mens distribution af formularer nemt kan styres i Dynamics AX. Al afsendelse af dokumenter sker via vores Communicator, som sikrer en ensartet, overvåget og logget kommunikation med omverden.

Fleksibelt system

Dataoutput kan dannes som elektroniske dokumenter (PDF), fil-formater (XML, komma og Excel) eller som traditionel print. De elektroniske dokumenter og filer kan distribueres via mail, fax, ftp og EDI/VANS. Det er også muligt at vedhæfte øvrige filer, så en mail med en ordrebekræftelse for eksempel kan vedhæftes et PDF-dokument med de gældende salgsbetingelser. Alle forsendelser bliver logget i en printjournal. Med integration til EDI-portalen bliver det muligt at konvertere udgående dokumenter til diverse andre formater, f.eks. EDIFACT. Dokumentet fremsendes automatisk til konvertering i EDI-Portalen og leveres til samhandelspartneren.

Flot design

Formularerne kan layoutes nemt og flot i layoutværktøjerne - uden at ændre rapporterne i AX. Det giver store besparelser på tilretninger af rapporterne både ved opstart og ved versionsløft.

Brugervenligt

For hvert dokument kan opsættes regler for format og distribution, som kan gælde alle modtagere, en gruppe af modtagere eller én enkelt modtager.
Med preview-funktionen kan alle forsendelser ses på skærmen og rettes inden afsendelse.

 

Læs mere
Sirona Dental A/S

Sirona Dental A/S

AX standard giver ressourcer til udvikling

Med en standardløsning bruger Sirona mindre tid på rutineopgaver, og mere tid på videreudvikling af deres produkt.

Læs mere
Reitan Distribution A/S

Reitan Distribution A/S

Vores AX giver konkurrencemæssig fordel

Reitan Distributions skræddersyede AX-løsning understøtter deres virksomhed effektivt og optimalt.

PDF-arkiv

Alle dokumenter kan gemmes som pdf-filer i et elektronisk arkiv. Med OptiDoc styrer brugeren navngivningen af filerne, så ethvert dokument altid kan åbnes fra de relevante journaler i Dynamics AX. Pdf-arkivet sikrer eksakte kopier til enhver tid.

Ny version af OptiDoc frigivet

Det er os en stor fornøjelse at præsentrere vores nye version af OptiDoc. Den nye version omfatter en lang række nye features.

  • Ingen kode på rapporter for at danne XML
  • XML-modifier
  • Filekonverter
  • Distributionskladde
  • Communicator

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX