OptiGrator Invoice

Workflow til håndtering af elektroniske fakturaer

OptiGrator Invoice er et effektivt faktura workflow til AX til registrering, godkendelse, bogføring og arkivering af elektroniske leverandørfakturaer, og er en overbygning på standard Dynamics AX.

OptiGrator Invoice tilbyder rollebaserede værktøjer til håndtering af elektroniske leverandør-fakturaer med automatisering af indgangsbog og godkendelseskladder.

Med en digitaliseret håndtering af leverandørfakturaer kan der opnås væsentlige tidsbesparelser i forbindelse med godkendelse og bogføring af fakturaer, samtidig med at der opnås større præcision omkring betaling til tiden, skabes et overblik med rykkerværktøjer, og opbygges et elektronisk faktura-arkiv, der kan tilgås fra relevante standard skærmbilleder i AX.

Godkendelses flow kan opbygges med flere godkendere, og beløbsstyret prokura. Godkendelse kan ske i AX eller via e-mail.

OptiGrator Invoice understøtter både omkostnings- og varefakturaer. Fakturaer der relaterer sig til indkøbsordrer i AX, behøver ikke bogføres via indgangsbog. Der kan opbygges flows med autogodkendelse af fakturaer der kan matches med indkøbsordrer.

Der kan opbygges fuldautomatiske dataflows, hvor fakturaer modtages via mail og ftp. Tolkning af PDF-fakturaer er indbygget i løsningen. Når skabelonen er opbygget på en kreditor afkodes data fra nye fakturaer automatisk, og overføres til workflowet. Indscannede fakturaer OCR-skannes, og håndteres herefter af PDF-tolkeren.

Løsningen kan udbygges med Contract Management, hvor aftaler med leverandører kan oprettes, og danne grundlag for en (automatisk) godkendelse af fakturaer. Kontrakter kan være enkelt-leverancer (rekvisitioner) eller aftaler med gentagne faktureringer (abonnementer, leasingaftaler mv).

OptiGrator Invoice er løbende udviklet i et tæt samarbejde med kørende kunder på løsningen. Vore kunder fremhæver bl.a.:

  • Synliggørelse af prokura regler
  • Hurtigt overblik over godkendelsesprocessen
  • Automatisk rykkerproces – for hurtigere godkendelse
  • Overskueligt input til likviditetsplanlægningen
  • Flere brugergrænseflader: AX klient, Mail og WEB
  • Automatisk godkendelse af fakturaer, der stemmer med indkøb

Seneste features udviklet inden for OptiGrator Invoice:

  • Automatisk specificering af indkøbslinier
  • Direkte oprettelse af tillæg
  • Signoff
  • Leverandør genkendelse via PDF info

Se hvordan OptiGrator Invoice fungerer.
Læs mere
Sirona Dental A/S

Sirona Dental A/S

AX standard giver ressourcer til udvikling

Med en standardløsning bruger Sirona mindre tid på rutineopgaver, og mere tid på videreudvikling af deres produkt.

Læs mere
Reitan Distribution A/S

Reitan Distribution A/S

Vores AX giver konkurrencemæssig fordel

Reitan Distributions skræddersyede AX-løsning understøtter deres virksomhed effektivt og optimalt.

Per Øjvind Wöhlk

Per Øjvind Wöhlk

51370490

pwo@optimate.dk Læs mere om Per Øjvind Wöhlk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX