OptiGrator

Slip tasterne - import/eksport af data til AX

OptiGrator gør det muligt at importere / eksportere elektroniske data i Dynamics AX. Dermed sparer virksomheden kostbare medarbejdertimer til f.eks. indtastning af data, og antallet af tastefejl reduceres til et minimum. En organisation kan med OptiGrator i stedet fokusere på værdiskabende opgaver og bedre service for kunderne.

Fleksibelt system

OptiGrator kan importere data til alle tabeller i AX. Modtagne filer i for eksempel XML, PDF, Komma eller fastlængde konverteres til et inhouse XML-format og importeres til en kladde, hvor de valideres efter opsatte regler. Er data i orden, kan kladden bogføres automatisk, hvorimod kladder med dataproblemer kan opdateres delvist eller slet ikke. Den ansvarlige bruger for dokumenttypen kan herefter behandle data, korrigere, supplere og herefter bogføre kladden manuelt.

Med integration til EDI portalen, kan EDI ordre hentes og indlæses i AX fuldautomatisk.

Driften af systemet flyttes således ud i de enkelte afdelinger i virksomheden, hvor den nødvendige forretningskompetence findes. IT-afdelingen skal kun involveres, når der er tale om deciderede korrupte filer.

OptiGrator kan ligeledes eksportere data fra alle tabeller i AX. Simpel opsætning gør det muligt at udpege de tabeller og felter der indeholder værdierne der skal eksporteres. 

Validering

Importerede data valideres efter regler, som virksomheden selv har defineret for hver dokumenttype. En hård regel kan være, at kunne identificere en kunde for at oprette en salgsordre. Hvis ikke stopper valideringen. En blød regel kan være, at hvis en pris på en leverandørbekræftelse afviger fra en indkøbsordre, sendes der en mail herom, uden at det stopper valideringsprocessen. 

Fil-log og journalisering

Alle modtagne filer gemmes, alle processer logges og alle opdateringer i Dynamics AX dokumenteres i journaler i form af bogførte kladder i OptiGrator.

Versioner

OptiGrator er tilgængelig til følgende versioner af Dynamics AX:

  • AX 3.0
  • AX 4.0
  • AX 2009
  • AX 2012
  • Dynamics 365 Operations

 

Læs mere
Sirona Dental A/S

Sirona Dental A/S

AX standard giver ressourcer til udvikling

Med en standardløsning bruger Sirona mindre tid på rutineopgaver, og mere tid på videreudvikling af deres produkt.

Læs mere
Reitan Distribution A/S

Reitan Distribution A/S

Vores AX giver konkurrencemæssig fordel

Reitan Distributions skræddersyede AX-løsning understøtter deres virksomhed effektivt og optimalt.

Bruno Max Sørensen

Bruno Max Sørensen

5137 0884

bruno@optimate.dk Læs mere om Bruno Max Sørensen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX