OptiStore

Styr på lageret – avanceret WMS i Dynamics AX

OptiStore er en overbygning til standard WMS i AX, baseret på AX datamodel. Modulet tilfører væsentlige WMS funktionaliteter, og gør det muligt at benytte håndholdte og truck terminaler. Det er valgfrit om man ønsker at benytte PC med AX skærmbilleder, eller terminaler. Forretningslogik ligger i AX, og vedligeholdes kun her.
   
OptiStore betyder at der kan arbejdes med et 100% realtidsopdateret lager, styret på sites, lagersteder og lokationer. Den fysiske beholdning på en lokation svarer til enhver tid til den fysiske beholdning i AX. Varer på lager styres via AX lagerdimensioner – varer i proces styres med ”Handling Units” (paller, rulleborde etc). OptiStore har styr på varerne – også når de er plukket og fragået det fysiske lager.
   
Løsningen er workflow-baseret, idet der er dedikerede skærmbilleder – både i AX og til termimaler – til at understøtte de enkelte roller.
   
Skanning af stregkoder benyttes konsekvent, for at sikre kvalitet og til at styre processerne i de enkelte workflows. Plukning af de rigtige varer sker således ved at kontrolskanne en stregkode. Start af en trucktransport sker ved at skanne HU’en (stregkode), hvorefter brugeren informeres om hvor pallen skal flyttes til.
   
Der er veldefinerede processer for alle opgaver på lageret. Disse understøttes af værktøjerne, og reducerer kravet til produkt- og proceskendskab hos medarbejderne. Dette er bl.a. vigtigt ved oplæring af nye medarbejdere, og ved benyttelse af vikarer.
   
Tvungne opdateringer i AX sker automatisk, i baggrund, i takt med at processerne gennemføres. Fx opdateres pluk automatisk, ved korrekt kontrolscanning af en stregkode.
   
OptiStore understøtter alle varebaserede transaktioner i AX. Det være sig ind- som udgående, og transaktioner affødt af salgsordrer, produktionsordrer, projekter, lagerkladder.

Læs mere
Sirona Dental A/S

Sirona Dental A/S

AX standard giver ressourcer til udvikling

Med en standardløsning bruger Sirona mindre tid på rutineopgaver, og mere tid på videreudvikling af deres produkt.

Læs mere
Reitan Distribution A/S

Reitan Distribution A/S

Vores AX giver konkurrencemæssig fordel

Reitan Distributions skræddersyede AX-løsning understøtter deres virksomhed effektivt og optimalt.

OptiStore registrerer hvilke medarbejdere der udfører arbejdet, uden at kræve personligt log-in i AX. Dette er en stor fordel, hvor flere medarbejdere benytter samme PC’ere eller terminaler. Via check-in styres hvilke medarbejdere der udfører hvilke opgaver, med mulighed for hurtig omplanlægning.
   
Optælling – herunder cyklisk optælling – er effektivt understøttet af OptiStore. Optællingsjobs beregnes på forhånd, ud fra opsatte optællingsfrekvenser på varerne, og løbende optælling under pluk. Optælling gennemføres, og afvigelser registreres gennem standard lagerkladder. Optælling kan ske når som helst – også under fuld drift, og er indarbejdet i værktøjerne til pluk og indlagring, således at beholdninger kan kontrolleres løbende.
   
I management delen kan lagerets workload vurderes, evt. opdelt på medarbejdere, grupper, transportører m.v. Det konstaterede workload omregnes i estimeret arbejdstid via plukhistorik, og i sammenhæng med oversigt over allokerede medarbejdere, og mulighed for nem om-allokering, sikres rationel styring af arbejdet på lageret

OptiStore kan implementeres samlet - eller delvist, med mulighed for en løbende implementering og oplæring.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX