ITD koncernen og Optimate

ITD koncernen og Optimate har startet et internationalt Dynamics 365 projekt op sammen.


ITD koncernen, CFO Thomas Autzen, udtaler:
"Vi har i ITD koncernen påbegyndt en spændende rejse sammen med Optimate. ITD koncernens kommercielle aktiviteter er i fortsat vækst, og vi har store visioner for fremtiden. I et marked med stor konkurrence har vi i dag en position som én af de førende udbydere indenfor momsrefusion og betalingsløsninger til motorveje. For at sikre og understøtte en fortsat vækst, er der iværksat en række initiativer, som skal sikre bedre udnyttelse af markedspotentialer, imødekomme fremtidige krav fra kunder og samarbejdspartner og derfor er der behov for, at vi kommer på en ny ERP platform".

Hvorfor valgte ITD koncernen Optimate som implementeringspartner

Valget af ERP partner, og dermed Optimate, som er en stærk Dynamics 365 implementeringspartner, var for ITD koncernen nærliggende. Optimate har en høj faglighed og mange års erfaring indenfor Dynamics verdenen, deres konsulenter og udviklere er kompetente, engageret og tænker i forretning og ikke kun i ERP-processer, og kan dermed udfordre os til, at blive endnu skarpere og dermed effektivisere på forretnings- og procesniveau. Ligeledes har de en god struktur, og deres agile implementeringsstrategi er afprøvet med succes gennem de sidste 15 år. Sidst, men ikke mindst, har vi et rigtig godt samarbejde med den øverste ledelse, som er engageret i projektet og viser de gerne vil os. De har været her næsten dagligt i hele planlægningsforløbet, og er en del af projektet i implementeringsperioden. Det giver os tryghed, da det for os er en stor investering og vigtigt for koncernens fortsatte vækst og fremtid.


Optimate, COO Michael Klahsen udtaler:
"ITD koncernen er en spændende virksomhed, med en dygtig ledelse som har en klar strategi for hvad de vil, og hvordan de vil opnå deres målsætning. Der er fokus på optimering, automatisering og effektivisering, samt en plan for hvordan de vil nå deres målsætninger ift. markedspotentialer ved brug af Dynamics 365. ITD Koncernen har heldigvis valgt, at eksekvere projektet sammen med os, med anvendelse af vores agile projektmetode, hvilket vi er rigtig glade for. Det første forløb i projektet har været spændende og en succes. Vi er kommet godt i gang, og det er en fornøjelse at arbejde med ITD koncernens ledelse og øvrige medarbejdere".

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX