OptiGrator Invoice

Workflow til håndtering af elektroniske fakturaer

OptiGrator Invoice er et effektivt faktura workflow til Dynamics AX/365 til registrering, godkendelse, bogføring og arkivering af elektroniske leverandørfakturaer.

Løsningen tilbyder rollebaserede værktøjer til håndtering af elektroniske leverandør fakturaer med automatisering af indgangsbog og godkendelseskladder.

Med en digitaliseret håndtering af leverandørfakturaer kan der opnås væsentlige tidsbesparelser i forbindelse med godkendelse og bogføring af fakturaer, samtidig med at der opnås større præcision omkring betaling til tiden, skabes et overblik med rykkerværktøjer, og opbygges et elektronisk faktura-arkiv, der kan tilgås fra relevante standard skærmbilleder i Dynamics AX/365.

Godkendelses flow kan opbygges med flere godkendere, og beløbsstyret prokura. Godkendelse kan ske i Dynamics AX/365 eller via e-mail.

OptiGrator Invoice understøtter både omkostnings- og varefakturaer. Fakturaer der relaterer sig til indkøbsordrer i Dynamics AX/365, behøver ikke bogføres via indgangsbog. Der kan opbygges flows med autogodkendelse af fakturaer, der kan matches med indkøbsordrer.

Der kan opbygges fuldautomatiske dataflows, hvor fakturaer modtages via mail og FTP. Tolkning af PDF-fakturaer er indbygget i løsningen. Når skabelonen er opbygget på en kreditor afkodes data fra nye fakturaer automatisk, og overføres til workflowet. Indscannede fakturaer OCR-skannes, og håndteres herefter af PDF-tolkeren.

Løsningen kan udbygges med kontrakt styring, hvor aftaler med leverandører kan oprettes, og danne grundlag for en (automatisk) godkendelse af fakturaer. Kontrakter kan være enkelt-leverancer (rekvisitioner) eller aftaler med gentagne faktureringer (abonnementer, leasingaftaler, mv.).

OptiGrator Invoice indeholder bl.a.:

  • Synliggørelse af prokura regler.
  • Hurtigt overblik over godkendelsesprocessen.
  • Automatisk rykkerproces – for hurtigere godkendelse.
  • Overskueligt input til likviditetsplanlægningen.
  • Flere brugergrænseflader: Dynamics AX/365 klient, Mail og WEB.
  • Automatisk godkendelse af fakturaer, der stemmer med indkøb.
  • Automatisk specificering af indkøbslinier.
  • Direkte oprettelse af tillæg.
  • Signoff.
  • Leverandør genkendelse via PDF info.
Per Øjvind Wöhlk

Per Øjvind Wöhlk

+45 5137 0490

pwo@optimate.dk Læs mere om Per Øjvind Wöhlk
Søren Christiansen

Søren Christiansen

+45 5137 0043

sch@optimate.dk Læs mere om Søren Christiansen
Jørgen Dam Knudsen

Jørgen Dam Knudsen

+45 5138 3800

jdk@optimate.dk Læs mere om Jørgen Dam Knudsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX