OptiPurch

Følg op på indkøb, rykkere og bekræftelser

OptiPurch optimerer håndteringen af indkøbsmassen med henblik på at få bekræftet og registreret forventede leveringstider. Dette er essentielt for at varedisponering og produktionsplanlægning kan optimeres, og troværdige leveringsdatoer kan meldes ud til kunderne.

Rykkere

OptiPurch kan vise indkøbsordrer, der ikke er bekræftet og ordrer, hvor den bekræftede leveringsdato er overskredet. I løsningen markeres hasteordrer med rødt og restordrer relateret til indkøb kan ses.

Med respitdage, respittimer og rykkerfri markering på kreditor/ordrer styres, hvilke indkøb der skal rykkes. Rykkerbreve dannes automatisk til de ønskede leverandører. OptiPurchs effektive filtrering af data optimerer arbejdet.

Brugervenligt

Når en bekræftelse modtages, bliver den registreret i OptiPurch, og opdateret med leveringsdato. Ordrelinjer med ens leveringsdato kan masseopdateres. OptiPurch gør det også nemt at annullere indkøbsordrer eller ændre dem med hensyn til antal eller ønsket leveringsdato. Herefter danner OptiPurch henholdsvis annullerings- eller ændringsbrev til den pågældende leverandør. 

Elektronisk bekræftelse

Elektroniske bekræftelser kan modtages via OptiPurch. Dette kan enten ske ud fra leverandørernes egne filformater eller via Excel-rekvisitioner og rykkere, som leveres med løsningen. 
 
Leverandørerne anfører leveringsdatoer i et Excel-regneark og returnerer disse via mail. Herefter opdaterer Dynamics AX automatisk indkøbsordrerne. En effektiv EDI-løsning kan således laves uden andre krav til leverandørerne, end at de kan lave et Excel-regneark og sende en mail.

Jes Gudiksen

Jes Gudiksen

+45 5137 1034

jes@optimate.dk Læs mere om Jes Gudiksen
Bruno Max Sørensen

Bruno Max Sørensen

+45 5137 0884

bruno@optimate.dk Læs mere om Bruno Max Sørensen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX