OptiStore

Styr på lageret – avanceret WMS i Dynamics AX

OptiStore er en overbygning til standard Warehouse Management (WMS) i Dynamics AX. Modulet tilfører væsentlige WMS funktionaliteter, og gør det muligt at benytte både håndholdte og truck terminaler. Det er valgfrit om man ønsker at benytte PC med AX skærmbilleder, eller førnævnte terminaler. Al forretningslogik ligger i Dynamics AX, og vedligeholdes kun her.
   
OptiStore betyder, at der kan arbejdes med et 100% realtidsopdateret lager, styret på sites, lagersteder og lokationer. Den fysiske beholdning på en lokation svarer til den til enhver tid fysiske beholdning i Dynamics AX. Varer på lager styres via lagerdimensioner, og varer i proces styres med ”Handling Units” (paller, rulleborde etc). OptiStore har styr på varerne – også når de er plukket og fragået det fysiske lager.
   
Løsningen er workflow-baseret, idet der er dedikerede skærmbilleder – både i Dynamics AX og til termimaler – til at understøtte de enkelte roller.
   
Skanning af stregkoder benyttes konsekvent, for at sikre kvalitet, og til at styre processerne i de enkelte workflows. Plukning af de rigtige varer sker således ved at kontrolskanne en stregkode. Start af en trucktransport sker ved at skanne HU’en (stregkode), hvorefter brugeren informeres om, hvor pallen skal flyttes til.
   
Der er veldefinerede processer for alle opgaver på lageret. Disse understøttes af værktøjerne, og reducerer kravet til produkt- og proceskendskab hos medarbejderne. Dette er bl.a. vigtigt ved oplæring af nye medarbejdere, og ved benyttelse af vikarer.
   
Tvungne opdateringer i Dynamics AX sker automatisk, i takt med at processerne gennemføres. Eksempelvis opdateres pluk automatisk, ved korrekt kontrolscanning af en stregkode.

Fleksibel løsning der giver overblik for jeres lager

OptiStore understøtter alle varebaserede transaktioner i Dynamics AX. Det være sig ind- som udgående, og transaktioner affødt af salgsordrer, produktionsordrer, projekter og lagerkladder.

Løsningen registrerer hvilke medarbejdere der udfører arbejdet, uden at kræve personligt log-in i Dynamics AX. Dette er en stor fordel, hvor flere medarbejdere benytter samme PC’ere eller terminaler. Via check-in styres hvilke medarbejdere der udfører hvilke opgaver, med mulighed for hurtig omplanlægning.
   
Optælling – herunder cyklisk optælling – er effektivt understøttet af OptiStore. Optællingsjobs beregnes på forhånd, ud fra opsatte optællingsfrekvenser på varerne, og løbende optælling under pluk. Optælling gennemføres, og afvigelser registreres gennem standard lagerkladder. Optælling kan ske når som helst – også under fuld drift – og er indarbejdet i værktøjerne til pluk og indlagring, således at beholdninger kan kontrolleres løbende.
   
I Management delen kan lagerets workload vurderes, evt. opdelt på medarbejdere, grupper, transportører m.v. Det konstaterede workload omregnes i estimeret arbejdstid via plukhistorik, og i sammenhæng med oversigt over allokerede medarbejdere, og mulighed for nem om-allokering, sikres rationel styring af arbejdet på lageret

OptiStore kan implementeres samlet - eller delvist, og giver dermed en dynamisk model for implementering og oplæring.

Klaus Larsen

Klaus Larsen

+45 5137 0468

klaus@optimate.dk Læs mere om Klaus Larsen
Jacob Hjørnet Sørensen

Jacob Hjørnet Sørensen

+45 2929 2712

jacobs@optimate.dk Læs mere om Jacob Hjørnet Sørensen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX