Produktion & projektproduktion

Succes i produktionsindustrien kræver fremstilling af de rigtige produkter, i de rigtige mængder og på det rigtige tidspunkt. Med en økonomi i hastig forandring kan der komme en række udfordringer i vejen.

Hvorfor vælge Dynamics AX/365 til produktionsvirksomheder?

Dynamics AX/365 indeholder effektive produktionsløsninger til virksomheder inden for trimmet produktion, komponent- og procesproduktion i både lokal og global målestok. De er udviklet til at give dig et samlet overblik i alle dine systemer og leverer den styring og indsigt, du skal bruge til at strømline processer, reducere omkostninger og øge dit spillerum. Men det er kun begyndelsen. Dynamics AX/365 kan også hjælpe dig med:

 • At reagere hurtigt på ændringer i kundebehov, forsynings- og produktionskapacitet.
 • Let at finde, bruge og dele oplysninger med kreditorer og leverandører.
 • At få bedre styr på overholdelse af lovgivningsmæssige regler.
 • Muliggør bæredygtige aktiviteter, som reducerer energiforbruget og din CO2-udledning.

Projektproduktion - Engineer to order

Med Dynamics AX/365, vores erfaring og dybe kompetencer inden for projektproduktion "Engineer to order", kan vi sammen løfte jeres virksomhed til nye højder. Vi ved I anvender mange ressourcer på produktudvikling, overblik og styring af de kundespecifikke produktioner. Derfor retter vi fokus på bestemte områder, når vi implementerer en løsning i en virksomhed med projektproduktion.

 • Dashboard med præcis ledelsesinformation.
 • Løbende opfølgning på den generelle projektøkonomi.
 • Kundespecifikke produktioner baseret på tegninger og styklister fra kunden.
 • Elektronisk versionstyring af CAD-tegninger og styklister m.m.
 • Sammenkøring af forskelligartet projektproduktion for optimering af ressourcerne.
 • Varianthåndtering.
 • Produktkonfigurator til minimering af udviklingsomkostninger.

Kontakt os, hvis du ønsker at få optimeret din virksomhed til at tage hånd om den hastige forandring, som markederne er præget af, og som vi skal omstille os til.

Thomas Michael Gabs

Thomas Michael Gabs

+45 2066 5360

tmg@Optimate.dk Læs mere om Thomas Michael Gabs

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret omkring den nyeste udvikling i Microsoft Dynamics AX