Fungerer samarbejdet med din leverandør ikke?

Hvornår er det rigtige tidspunkt et skifte leverandør? Hvad kan jeg forvente? Hvordan...

Når du vil skifte AX/D365 leverandør...

Forud for et leverandørskifte opstår der mange spørgsmål og overvejelser. Vi har her samlet svarene på nogle af dem, som vi oftest møder. 


Hos Optimate har vi en strukturet og velafprøvet proces, når nye kunder kommer til os – vi kalder den 'onboarding'. Her er det overordnede mål, at begge parter er klar over hvad de går ind til, samt at flest mulige forhold er kendte ved samarbejdets start.

Onboarding består overordnet af fem områder.

  1. Strukturelle forhold omkring AX/D365 installation
  2. Tilstandsrapport
  3. Konsulent-team
  4. Kick-off
  5. Aftalegrundlag

Strukturelle forhold omkring din AX/D365 installation
For at vi kan supportere og bistå dig omkring det rette setup (infrastruktur, roller/rettigheder, opkoblinger, dokumentation, kontaktinformationer, o.l.) afholder vi et møde omkring dette. Vi leverer en 'skabelon' til beskrivelse af disse forhold, således at vi kan dele det imellem os – én fælles virkelighed

Tilstandsrapport
Når du køber et hus laves der typisk en tilstandsrapport forinden købsaftalen underskrives – 'i hvilken stand er huset'? På samme måde går vi forinden samarbejdet påbegyndes ind og laver en vurdering af din AX/D365 installationen, og i den sammenhæng handler det om, at vi begge sidder med samme opfattelse af løsningens 'tilstand' ved opstarten.

Konsulent-team
Vi sammensætter et team af konsulenter, som fremover vil følge din virksomhed – uanset om der gennemføres projekter eller driftssupport. Der skiftes således ikke ud i team’et – og konsulenterne er styrende for samarbejdet, og hvad der løbende leveres. 'Kemi' er en vigtig faktor i sammensætningen – og du har det 'sidste ord' omkring konsulenterne, således at det bedste match skabes for din organisation.

Kick-off
Vores konsulenter skal møde din organisation – og det sker dels på baggrund af ovennævnte, og dels på baggrund af de opgaver der eventuelt er planlagt indenfor 1-3 måneder, samt de opgaver der ligger lidt længere fremme. Alt dette kobles også med en snak omkring din forretning – og hvor denne strategisk bevæger sig hen, således at vi sammen skaber den bedst mulige IT-understøttelse for din forretning.

Aftalegrundlag
Konsulent- og databehandleraftale leveres og underskrives af begge parter – så er formalia på plads, og vi kan officielt starte samarbejdet.

Der findes ikke ét rigtigt tidspunkt at skifte AX/D365 leverandør - det afhænger af din situation. Det vigtige er, at du har den rette partner til at støtte op om både din forretning og din løsning.

Vi har prøvet at overtage kunder i stort set alle situationer - både hvor kunderne bafandt sig i drift, lige op til et projekt, og under et projekt.

Tidspunktet finder vi sammen og får planlagt forløbet, så skiftet passer til din organisation.

Vi vil foreslå, at du hører hvad vores kunder siger omkring samarbejdet med Optimate - i stedet for at tage vores ord for gode varer. 

Derudover har Optimate gennem de seneste år opnået den højeste kundetilfredshed i Danmark blandt AX/D365 installationer. Og det er vi ret stolte af!

Hos Optimate giver vi dig muligheden for, ved siden af den sparring du har med os, også at sparre med ligesindede, altså andre virksomheder. Det gør vi både igennem vores kundefora og ved at etablere kontakt mellem ligesindede kunder.

Når du vælger at skifte ERP-leverandør, er det en god ide, at være bevidst om, hvorvidt den nye partner også kan understøtte dine behov på sigt.

Hos Optimate kan vi drifte og implementere både Dynamics AX og Dynamics 365 FO.

En implementering af D365FO med Optimate kan tage udgangspunkt i forskellige modeller - bl.a. en præ-konfigureret løsning eller en traditionel løsning. Derudover kan vi bl.a. overvåge og løbende sikre, at opgraderingsforløbet følger de aftalte steps, at de Master Data sæt, som skabes under implementeringsforløbet er komplette (dette sikres via OptiMizer) samt at det rolle- og rettighedssetup, der vælges omkring Dynamics 365 FO sikrer, at du er 'compliant' omkring licenser, data, GDPR, o.l. (via OptiCompliance).

Vi leverer support til vores kunder, på det tidspunkt, hvor de har behov for det. Nogle kunder har alene behov for support indenfor normal arbejdstid, andre har behov for 24/7/365 support.

Vores kunder får tildelt et fast konsulentteam. Enten kontakter man vores konsulenter direkte, eller også kontakter man vores Helpdesk. Det afhænger af hvilket set-up, som passer til din organisation.

At skifte AX/D365 leverandør handler om tillid

keyboard_arrow_up